Our Heroic Support technicians are located on-site at each of our data centers.
Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn
Thuê máy chủ ảo (VPS)
Mô tả VPS.1 VPS.2 VPS.3 VPS.4
Processor Intel® Xeon® Processor E5620, 4 Cores Intel® Xeon® Processor E5620, 4 Cores Intel® Xeon® Processor E5620, 4 Cores Intel® Xeon® Processor E5620, 4 Cores
CPU Speed 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz
Memory (Ram) 512 MB 786 MB 1 GB 2 GB
Hard Disk (HDD) 40 GB 80 GB 120 GB 160 GB
Hệ điều hành Linux + Cài đặt miễn phí Linux hoặc Windows + Cài đặt miễn phí Linux hoặc Windows + Cài đặt miễn phí Linux hoặc Windows + Cài đặt miễn phí
Kết nối mạng 100Mbps 100Mbps 100Mbps 100Mbps
Băng thông (Trong nước & Quốc tế) 200Mbps / 15Mbps 200Mbps / 15Mbps 200Mbps / 15Mbps 200Mbps / 15Mbps
Lưu lượng thông tin (Data transfer) 600GB 800 GB 1000 GB 1200 GB
Fire wall hệ thống Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn
Loại server Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vnThuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vnThuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vnThuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vnThuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn
Trình quản lý DirectAdmin / Cpanel / Plesk / Hostting Controller (*)
Điện máy nổ dự phòng Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn
Điều hòa nhiệt độ Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn
Bộ lưu điện (UPS) Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 24/24 24/24
Uptime Guarantee 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
Phí cài đặt 0 0 0 0
Thanh toán 03 tháng 649,000 vnđ / tháng 949,000 vnđ / tháng 1,499,000 vnđ / tháng 1,999,000 vnđ / tháng
Thanh toán 06 tháng 600,000 vnđ / tháng 849,000 vnđ / tháng 1,399,000 vnđ / tháng 1,899,000 vnđ / tháng
Thanh toán 12 tháng 499,000 vnđ / tháng 799,000 vnđ / tháng 1,199,000 vnđ / tháng 1,799,000 vnđ / tháng

Copyright © 2012-2020 INNTEK Co.,Ltd. All Rights Reserved. Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn

Hosting, Domain, Domain miễn phí, DNS, Thiết kế website giá rẻ, website giá rẻ, Free DNS, Hosting gia re, Hosting giá rẻ
Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn
Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn Thuê máy chủ ảo (VPS) - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn