Our Heroic Support technicians are located on-site at each of our data centers.
Hướng dẫn thiết lập tối ưu hóa APACHE [SEO]
Blog GO1.VN -

Hướng dẫn thiết lập tối ưu hóa APACHE

16/09/2013 - 15:30
Chia sẽ: 

Hiệu suất của máy chủ chạy Apache có thể được cải thiện bằng cách thêm vào phần cứng như RAM hay CPU tốc độ cao hơn. Tuy nhiên, một cách đơn giản, việc này hoàn toàn có thể đạt được nhờ việc tùy chỉnh các thông số cấu hình của apache.

Các thông số này sẽ tác động vào các yếu tố như “thời gian dịch” (complie-time) và “thời gian chạy” (run-time) của apache, các phương pháp nén và đệm bộ nhớ (cache), các tổ chức các server phân chia theo đối tượng phục vụ… Có một điều đáng lưu ý ở đây là có một vài tùy chọn apache đã tự động để default cho phù hợp.

Cách chỉnh các thông số MaxClients, ServerLimit trong optimize apache
* Đầu tiên bạn vào terminal -> su root -> password
* Nhập dòng lệnh sau: vi /etc/apache2/server-tuning.conf. Đây là nơi apache chứa file configured.

* Sau khi xuất hiện bảng trên bạn nhấn “i” để thực hiện việc sửa đổi các thông số trong lần thay đổi đầu tiên.

* Tại sao “KeepAlive On”? Bởi vì nó dùng 1 socket cho mỗi client connection để tiếp tục chuyển tải thông tin thay vì mở nhiều connections.

* Tại sao “ServerLimit 150 MaxClients 150 MaxRequestsPerChild 10000″? Bởi vì, hiện tại có nhiều trình duyệt truy cập (có khi lên đến 1000) mà chỉ giữ ở giới hạn 150 như trong config như thế thì cơ hội vài trăm users phải chờ (hoặc timeout) –> chậm. Giá trị này cần nhiều memory hơn nếu gia tăng. Trung bình dùng 512 là tạm được. Nếu số người dùng nhiều hơn thì gia tăng thêm nhưng nên nhớ công thức chung để tính con số này là:

Số lượng memory có sẵn (in Mb) / 5 = MaxClients

* SeverLimit chỉ định giới hạn số server để phục vụ và MaxClient không thể lớn hơn con số quy định này.

* MaxRequestsPerChild 10000 là để ấn định cứ sau 10000 requests thì triệt tiêu “child process” để tránh bị memory leak. Nếu không bị memory leak (bảo đảm chuyện này qua quá trình theo dõi) thì set nó thành 0. Nếu triệt tiêu “child process” quá liên tục (vì chỉ số nhỏ) thì server phải làm việc nặng nhọc hơn, chậm hơn.

* Nhấn “ESC” để thoát khỏi chế độ sửa.

* Nhấn “ :q ” thoát khỏi trình duyệt không lưu.

* “:wq ” lưu lại trước khi thoát hoàn toàn.

* “rcapache2 restart ” : lệnh restart apache.


  • Bình luận với facebook
  • Bình luận với google+

Copyright © 2012-2020 INNTEK Co.,Ltd. All Rights Reserved. Hướng dẫn thiết lập tối ưu hóa APACHE [SEO]

Hosting, Domain, Domain miễn phí, DNS, Thiết kế website giá rẻ, website giá rẻ, Free DNS, Hosting gia re, Hosting giá rẻ
Hướng dẫn thiết lập tối ưu hóa APACHE [SEO]
Hướng dẫn thiết lập tối ưu hóa APACHE [SEO] Hướng dẫn thiết lập tối ưu hóa APACHE [SEO]