Our Heroic Support technicians are located on-site at each of our data centers.
SSL là gì? - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn
SSL là gì?

Giao thức bảo mật - SSL (Secure Sockets Layers) là một giao thức an ninh được sử dụng để bảo mật thông tin trong quá trình truyền dữ liệu trên mạng Internet. Khi thực hiện kết nối bảo mật bởi SSL, người dùng sẽ thấy các trình duyệt chuyển đổi http thành https, xuất hiện ổ khóa vàng và thanh địa chỉ chuyển màu xanh (trong trường hợp chứng thư EV SSL). Dữ liệu được truyền qua SSL mang lại cho website cung cấp dịch vụ và người dùng Internet:

 • Bảo mật dữ liệu: dữ liệu được mã hóa và chỉ người nhận đích thực mới có thể giải mã.
 • Toàn vẹn dữ liệu: dữ liệu không bị thay đổi bởi tin tặc.
 • Chống chối bỏ: đối tượng thực hiện gửi dữ liệu không thể phủ nhận dữ liệu của mình.

Tiêu chuẩn xác thực– SSL chỉ được cung cấp bởi các đơn vị cấp phát chứng thư (CA) có uy tín trên toàn thế giới sau khi đã thực hiện xác minh thông tin về chủ thể đăng ký rất kỹ càng mang lại mức độ tin cậy cao cho người dùng Internet và tạo nên giá trị cho các website, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

SSL là sự lựa chọn đúng đắn để:

 • Xác thực website, giao dịch.
 • Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín doanh nghiệp.
 • Bảo mật các giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, các dịch vụ truy nhập hệ thống.
 • Bảo mật webmail và các ứng dụng như Outlook Web Access, Exchange, và Office Communication Server.
 • Bảo mật các ứng dụng ảo hó như Citrix Delivery Platform hoặc các ứng dụng điện toán đám mây.
 • Bảo mật dịch vụ FTP.
 • Bảo mật truy cập control panel.
 • Bảo mật các dịch vụ truyền dữ liệu trong mạng nội bộ, file sharing, extranet;
 • Bảo mật VPN Access Servers, Citrix Access Gateway …

Hướng dẫn đăng ký

1. Khách hàng ký hợp đồng và chuyển trả lại cho THMS 01 bản.

2. Khách hàng điền thông tin vào.

 • Biểu mẫu 1 (Thông tin khách hàng)
 • Biểu mẫu 2 (Thông tin đăng ký chứng thư SSL)

3. Khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng vào tài khoản THMS
4. Khách hàng gửi bản softcopy:

 • Biểu mẫu 1 và Biểu mẫu 2;
 • Bản scan dưới định dạng pdf giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Bản scan dưới định dạng pdf kết quả tra “whois” của website

Gửi đến email: [email protected]


5. THMS tiến hành đăng ký chứng thư SSL cho khách hàng và gửi lại bản softcopy “Bản khai đăng ký chứng thư số SSL” cho khách hàng

6. Khách hàng ký, đóng dấu vào “Bản khai đăng ký chứng thư số SSL” và gửi bản scan dưới định dạng pdf vào Email: [email protected] của THMS.

7. THMS tiến hành kiểm duyệt cấp phát chứng thư số SSL cho khách hàng

8. Sau khi hoàn tất kiểm duyệt, THMS gửi “Bản cam kết sử dụng chứng thư số SSL”

9. Khách hàng ký, đóng dấu vào “Bản cam kết sử dụng chứng thư số SSL” và gửi bản scan dưới định dạng pdf vào Email: [email protected] của THMS.

10. Hệ thống dịch vụ sẽ cấp phát chứng thư số SSL và gửi thông báo hướng dẫn kích hoạt chứng thư tới hòm thư admin của website do khách hàng đăng ký.

SSL là gì? - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn


Copyright © 2012-2020 INNTEK Co.,Ltd. All Rights Reserved. SSL là gì? - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn

Hosting, Domain, Domain miễn phí, DNS, Thiết kế website giá rẻ, website giá rẻ, Free DNS, Hosting gia re, Hosting giá rẻ
SSL là gì? - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn
SSL là gì? - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn SSL là gì? - Hosting Giá Rẻ, Tên Miền, Thiết Kế Website, Thuê Máy Chủ | Go1.vn