Our Heroic Support technicians are located on-site at each of our data centers.
Linux (Trang 1) | Blog GO1.VN
Blog GO1.VN
BLOG GO1.VN Linux (Trang 1) | Blog GO1.VN Linux
Hướng dẫn thiết lập tối ưu hóa APACHE Hướng dẫn thiết lập tối ưu hóa APACHE
BLOG GO1.VN | 16/09/2013 - 15:30
Hiệu suất của máy chủ chạy Apache có thể được cải thiện bằng cách thêm vào phần cứng như RAM hay CPU tốc độ cao hơn. Tuy nhiên, một cách đơn giản, việc này hoàn toàn có thể đạt được nhờ việc tùy chỉnh các thông số cấu hình của apache.

Anti DDOS cho server ! Anti DDOS cho server !
BLOG GO1.VN | 10/09/2013 - 11:05
Nếu chưa có điều kiện về phần cứng bạn có thể thực hiện trên server như sau cài đặt 1 firewall nhỏ như csf theo hướng dẫn ...

Khôi phục mật khẩu root linux Khôi phục mật khẩu root linux
BLOG GO1.VN | 04/04/2013 - 10:43
Xin hướng dẫn các bạn cách khôi phục mật khẩu root linux ( reset password root linux , không cần dùng đĩa CD – DVD )

Migrate user account Linux Migrate user account Linux
BLOG GO1.VN | 04/04/2013 - 10:39
How do I Move or migrate user accounts to from old Linux server a new Cent OS Linux server including mails? This new system a fresh installation.

Tạo và quản lý user – linux Tạo và quản lý user – linux
BLOG GO1.VN | 04/04/2013 - 10:31
Khi thêm một user vào hệ thống, người quản trị cần biết vai trò của các tập tin sau (trong thư mục /etc ): passwd, shadow, group, gshadow

Copyright © 2012-2018 INCOMTECH Co.,Ltd. All Rights Reserved. Linux (Trang 1) | Blog GO1.VN

Tags: thiết kế websitewebsite giá rẻ, Hostting
Hosting, Domain, Domain miễn phí, DNS, Thiết kế website giá rẻ, Free DNS, Hosting gia re, Hosting giá rẻ
Linux (Trang 1) | Blog GO1.VN
Linux (Trang 1) | Blog GO1.VN Linux (Trang 1) | Blog GO1.VN