Hosting giá rẻ Hosting giá rẻ, tên miền giá rẻ
Rated 4.5/5 based on 11959 customer reviews
$10.00 In stock
Product description: Hosting giá rẻ nhất, hosting window, hosting linux, đăng ký trực tuyến nhanh chóng tức thời, tiện lợi, mọi chi tiết xin liên hệ: 0939 222 133 Customer reviews:
Tên miền giá rẻ - by , October 26,2020
4/ 5stars
4.5 Domain giá rẻ nhất Việt Nam, chỉ có tại Go1.VN.
Hosting giá rẻ - by , October 26,2020
4/ 5stars
4.5 Hoting giá rẻ nhất Việt Nam, chỉ có tại Go1.VN
Our Heroic Support technicians are located on-site at each of our data centers.
Bảng giá tên miền
Domain Việt NamPhí khởi tạo Phí duy trì/năm lúc khởi tạo Phí gia hạn/năm tiếp theo  
.vn 350,000 (VND) 480,000 (VND) 480,000 (VND)
.com.vn 350,000 (VND) 350,000 (VND) 350,000 (VND)
.net.vn 350,000 (VND) 350,000 (VND) 350,000 (VND)
.biz.vn 350,000 (VND) 350,000 (VND) 350,000 (VND)
.gov.vn 200,000 (VND) 200,000 (VND) 200,000 (VND)
.edu.vn 200,000 (VND) 200,000 (VND) 200,000 (VND)
.org.vn 200,000 (VND) 200,000 (VND) 200,000 (VND)
.ac.vn  Bảng giá tên miền 200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
186,000 (VND)
.info.vn  Bảng giá tên miền 200,000 (VND)
194,000 (VND)
200,000 (VND)
194,000 (VND)
200,000 (VND)
194,000 (VND)
.pro.vn  Bảng giá tên miền 200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
186,000 (VND)
.health.vn  Bảng giá tên miền 200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
186,000 (VND)
.int.vn  Bảng giá tên miền 200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
186,000 (VND)
.name.vn  Bảng giá tên miền 30,000 (VND)
26,400 (VND)
30,000 (VND)
26,400 (VND)
30,000 (VND)
27,900 (VND)
Domain Quốc TếPhí khởi tạo Phí duy trì/năm lúc khởi tạo Phí gia hạn/năm tiếp theo  
.com 220,000 (VND) 220,000 (VND)
.net 200,000 (VND) 200,000 (VND)
.org 240,000 (VND) 240,000 (VND)
.mobi  Bảng giá tên miền 443,000 (VND)
354,400 (VND)
443,000 (VND)
376,550 (VND)
.us 220,000 (VND) 220,000 (VND)
.biz 200,000 (VND) 200,000 (VND)
.info 220,000 (VND) 220,000 (VND)
.cc  Bảng giá tên miền 730,000 (VND)
584,000 (VND)
730,000 (VND)
620,500 (VND)
.tv  Bảng giá tên miền 850,000 (VND)
680,000 (VND)
850,000 (VND)
722,500 (VND)
.tw  Bảng giá tên miền 890,000 (VND)
712,000 (VND)
890,000 (VND)
756,500 (VND)
.in  Bảng giá tên miền 443,000 (VND)
354,400 (VND)
443,000 (VND)
376,550 (VND)
.eu 220,000 (VND) 220,000 (VND)
.asia  Bảng giá tên miền 385,000 (VND)
308,000 (VND)
385,000 (VND)
327,250 (VND)
.me  Bảng giá tên miền 577,000 (VND)
461,600 (VND)
577,000 (VND)
490,450 (VND)
.name  Bảng giá tên miền 260,000 (VND)
169,000 (VND)
260,000 (VND)
227,500 (VND)
.tel  Bảng giá tên miền 325,000 (VND)
260,000 (VND)
325,000 (VND)
276,250 (VND)

Copyright © 2012-2020 INNTEK Co.,Ltd. All Rights Reserved. Bảng giá tên miền

Tags: thiết kế websitewebsite giá rẻ, Dịch vụ hosting giá rẻ, Hostting
Hosting, Domain, Domain miễn phí, DNS, Thiết kế website giá rẻ, website giá rẻ, Free DNS, Hosting gia re, Hosting giá rẻ
Bảng giá tên miền
Bảng giá tên miền Bảng giá tên miền