Our Heroic Support technicians are located on-site at each of our data centers.
Thuê máy chủ riêng
Thuê máy chủ riêng
Mô tả D-X3200 D-E5410 D-E5420 D-E5410x2 D-E5420x2
Processor Intel Xeon Quad Core X3220 Intel Quad Core Xeon Harpertown E5410 Intel Quad Core Xeon Harpertown E5420 2 x Intel Quad Core Xeon Harpertown E5410 2 x Intel Quad Core Xeon Harpertown E5420
CPU Speed 2.4Hz 2.33 GHz 2.50 GHz 2x2.33GHz 2x2.50GHz
Memory (Ram) 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB
Hard Disk (HDD) 2 x 500 GB 2 x 500 GB 2 x 500 GB 2 x 500 GB 2 x 500 GB
Hệ điều hành Unix/Windows* Unix/Windows* Unix/Windows* Unix/Windows* Unix/Windows*
Kết nối mạng 100Mbps 100Mbps 100Mbps 100Mbps 100Mbps
Băng thông (Trong nước/Quốc tế) 10Mbps 10Mbps 10Mbps 10Mbps 10Mbps
Lưu lượng thông tin (Data transfer) Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Fire wall hệ thống Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng
Loại server Thuê máy chủ riêngThuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêngThuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêngThuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêngThuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêngThuê máy chủ riêng
Trình quản lý DirectAdmin / Cpanel / Plesk / Hostting Controller (*)
Điện máy nổ dự phòng Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng
Điều hòa nhiệt độ Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng
Bộ lưu điện (UPS) Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng
Hỗ trợ kỹ thuật 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24
Uptime Guarantee 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
Phí cài đặt 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD
Thanh toán 03 tháng 279 USD
/tháng
305 USD
/tháng
325 USD
/tháng
355 USD
/tháng
377 USD
/tháng
Thanh toán 06 tháng 269 USD
/tháng
295 USD
/tháng
315 USD
/tháng
345 USD
/tháng
367 USD
/tháng
Thanh toán 12 tháng 259 USD
/tháng
285 USD
/tháng
305 USD
/tháng
335 USD
/tháng
357 USD
/tháng

Thêm vào giỏ hàng thành công

Thuê máy chủ riêng

Copyright © 2012-2020 INNTEK Co.,Ltd. All Rights Reserved. Thuê máy chủ riêng

Hosting, Domain, Domain miễn phí, DNS, Thiết kế website giá rẻ, website giá rẻ, Free DNS, Hosting gia re, Hosting giá rẻ
Thuê máy chủ riêng
Thuê máy chủ riêng Thuê máy chủ riêng