Our Heroic Support technicians are located on-site at each of our data centers.
Bảng giá dịch vụ cộng thêm
Bảng giá dịch vụ cộng thêm
Dịch vụ cộng thêm Mô tả Giá Đặt mua
Co-MS SQL Server Mỗi 1 database tiếp theo 36,000 VNĐ/ tháng
Webspace Mỗi 100MB Webspace tiếp theo 36,000 VNĐ/ tháng
Bandwidth 1G 25,000 VNĐ/ tháng
Bandwidth 5G 110,000 VNĐ/ tháng
Bandwidth 10G 200,000 VNĐ/ tháng
Bandwidth 30G 400,000 VNĐ/ tháng
Bandwidth 50G 500,000 VNĐ/ tháng

Thêm vào giỏ hàng thành công

Bảng giá dịch vụ cộng thêm

Copyright © 2012-2021 INNTEK Co.,Ltd. All Rights Reserved. Bảng giá dịch vụ cộng thêm

Hosting, Domain, Domain miễn phí, DNS, Thiết kế website giá rẻ, website giá rẻ, Free DNS, Hosting gia re, Hosting giá rẻ
Bảng giá dịch vụ cộng thêm
Bảng giá dịch vụ cộng thêm Bảng giá dịch vụ cộng thêm